VšĮ "Šiaulių regiono plėtros agentūra" – tai kompetentinga ir kūrybinga organizacija, teikianti kokybiškas konsultacines, projektų valdymo ir administravimo, mokymų organizavimo paslaugas. VšĮ Šiaulių regiono plėtros agentūra – tai aktyvus švietimo, verslo ir savivaldybių atstovų bendradarbiavimo, naujausių žinių ir gebėjimų centras Šiaulių regione.

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono plėtros agentūra įregistruota 1994 m. gruodžio 12 d., 2004 m. kovo 10 d. reorganizuota, prijungus viešąją įstaigą Saulės euroregiono biurą. Šiuo metu įstaigoje veikia 3 struktūriniai padaliniai: Verslo konsultacijų ir tarptautinių ryšių skyrius; Projektų rengimo ir administravimo skyrius bei Mokymų skyrius.

Misija – skatinti Šiaulių regiono ekonominę - socialinę plėtrą inicijuojant, rengiant bei administruojant projektus, organizuojant mokymus, teikiant konsultavimo paslaugas.

Tikslai
• Skatinti ES, valstybės paramos įsisavinimą Šiaulių regione bei didinti regiono investicinį patrauklumą inicijuojant, rengiant ir administruojant projektus, teikiant konsultavimo paslaugas
• Didinti regiono konkurencingumą tobulinant verslininkų, valstybės tarnautojų bei ūkininkų profesines ir bendrąsias kompetencijas, juos perkvalifikuojant ir konsultuojant
• Bendradarbiauti su verslo, valdžios ir kt. institucijomis, esančiomis Šiaulių regione, dalyvauti veikloje, susijusioje su regiono socialinių ir ekonominių problemų sprendimubei plėtra
• Kurti palankų visapusiškos ir efektyvios Šiaulių regiono plėtros įvaizdį

Uždaviniai
• Inicijuoti, rengti bei administruoti projektus
• Teikti konsultacijas projektų rengimo ir įgyvendinimo, finansavimo šaltinių paieškos, viešųjų pirkimų organizavimo ir kt. klausimais
• Teikti mokymo, konsultavimo, perkvalifikavimo paslaugas
• Skleisti informaciją apie regioninės plėtros programas, projektus ir iniciatyvas regione

 

Plačiau apie agentūrą www.srpa.lt